-6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak patlamadan korunma dökümanı ,büyük kaza önleme politika belgesi oluşturma vb... iş sağlığı ve güvenliği dökümantasyonları oluşturma hizmetleri.