Enerji Etüd Hizmetleri

Bünyemizde bu çalışmalar firma fizibilite çalışmaları,enerji verimliliği çalışmaları ve raporlamaları danışmanlığı şeklinde yapılmaktadır. Yasal cezai işlemlerin oluşmaması için yönetmelikte adı geçen TEP (toplam eşdeğer petrol) üzerindeki firmaların enerji verimlilik çalışması yapması ve Enerji Bakanlığına raporları göndermeleri gerekmektedir. 

YASAL DAYANAK ;

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA 
VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (2007)

Bu Yönetmeliğin amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.